top of page

Ruhsal Hastalıklar

Anksiyete Bozuklukları ve Panik Bozukluk

Tüm dünyada yaygınlık olarak en sık görülen ruhsal hastalıklar grubunun anksiyete bozuklukları olduğu bilinmektedir. Bu grup hastalıklar içinde görülme sıklığı olarak fobiler ön plana çıksa da yaşam kalitesini oılumsuz etkilemesi ve ciddi kardiyak sorunlarla sıkca karışabilmesi nedeniyle panik bozukluğun farklı bir önemi vardır.

Depresyon, Bipolar Bozukluk ve Diğer Duygudurun Bozuklukları

Depresyon ruhsal hastalıklar yönünden en sık yeti yitiminin yani gündelik yaşamı sürdürmede sahip olduğumuz özelliklerin kısıtlanmasına azalmasına veya kaybına yol açan nedeni olarak görünmektedir.

Dikkat Eksikliği, Sınav Stresi ve Performans Anksiyetesi

Çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren hem akademik yaşamı hem de sosyal yaşamı belirgin şekilde etkilediği görülen Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu belkide son on yılın en popüler ruhsal hastalık konularından biridir. Sıklıkla sınıf öğretmenlerinin gözlemlemesi ile farkedilen ve ders başarısında olumsuz değişimler gözlemlenen çocukluk çağı hastalığı daha gündemde olsa da bu durum belli şekillerde erişkinlik yaşamında da kendini gösterir.

Uyku Bozuklukları ve Yeme Bozuklukları

Herhangi bir hastalığa işaret etmeksizin sıkça karşılaşılabilen bir durum olan uyku bozukluğu belkide stresle en çok ilişkilendirilen bulgudur. Yediden yetmişe tüm yaş gruplarını etkileyebilir ve uzun sürerse yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Psikosomatik Hastalıklar 

Terim olarak pek aşina olmadığınız bir kavramsa da şu tanımı verdiğimde hemen hepimizin zaman zaman karşılaşabildiği durumlardan söz ettiğimizi anlayacaksınız. Psikosomatik genel olarak fiziksel bir hastalık olmadan yani tüm muayene yöntemleri, tetkik ve incelemeler sonucu hiç bir fiziksel hastalıkla açıklanamayan ancak kişiyi gerçek bir hastalık durumu varmış gibi rahatsız eden belirtiler bütününe verilen isimdir.

Aile İçi İletişim Sorunları

IDanışanlarıma sorduğum 'Evliliğinizde herhangi bir sorun var mı? 'sorusuna  'Aman doktor hanım sorunsuz evlilik mi olur' yanıtını çok sık duyarım. Gerçekten de iki kişinin yaşamını birleştirmeye karar vermesinden itibaren ilk önce evlilik hazırlıkları aşamasında her iki ailenin ilişkiye dahil olmasıyla başlayan sonra iki ayrı insanın aynı çatı altında birbirlerinin karakterlerini zıtlıkları benzerlikleri aşırılıkları ve tüm diğer keskin kenar ve köşeleriyle kabullenmeye başlayıp biz olmaya doğru gittikleri yolda çok sayıda zorlanmayla karşılaşılır. 

bottom of page