top of page

Hakkımda

1983 Tire İzmir doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Tire'de tamamladım. 2001 yılında Tire Kutsan Anadolu Lisesi'nden mezun oldum.

 

Üniversite eğitimimi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde  2001-2007 yılları arasında tamamladım.

2008 yılında Psikiyatri Uzmanlık Eğitimine İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başladım.  İhtisasım boyunca Psikiyatri alanında tanınmış bir çok kıymetli hocamızla çalışma ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldum. 

 

 

2013 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak ilk görev yerim Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi' ne atandım, Burada yaklaşık iki yıl görev yaptıktan sonra güzel memleketime geri döndüm.

2015 yılında Özel Çankaya Tıp Merkezi' nde tam zamanlı olarak görev yapmaya başladım. Beş yıla yakın bir süre bu güzel kurumda, keyifle danışanlarımla bir araya geldim. Bu beş yıllık süre boyunca, hem çalışma arkadaşlarımın deneyimleri hem de değerli hastalarımla kurduğum diyaloglardan, hekimliğin hastalık tanı ve tedavisinden çok daha fazlası olduğunu öğrendim. 

2020 yılı temmuz ayından itibaren İzmir Ekol Hastaneleri bünyesinde görev almaya başladım. Bu kurumun uluslararası yetkinliği ile başta avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesinden, farklı kültürel ve etnik kökenlerden gelen danışanlarla çalışma şansı yakaladım.

 

Edindiğim tecrübeler ve bilimsel çalışmalara merakımla, ruhsal sorunların en güncel başlıklarını derlediğim kitabım ‘Kendini Anlama Yolculuğu’ 2022 yılı mayıs ayında yayınlandı. Bir diğer hayalim olan kendi kliniğimde, ‘Hastane polikliniği=kısıtlı zaman aralığı’ zorluğunu ortadan kaldıracak biçimde çalışabilme fırsatına 2022 temmuz ayından itibaren kavuştum.

 

Psikoterapi tekniklerinin güncel yaklaşımları, hipnoz, EMDR ve recall healing gibi alternatif tedavi yaklaşımları ile ilgili eğitimlerim halen devam etmektedir.

 

 

Tedavi yaklaşımları yönünden ilgi alanlarım Bilişsel Davranışçı Terapiler Farkındalık, Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapileri Kişisel Gelişim/ Enneagram Odaklı Terapiler şeklinde sıralanabilir.

 

 

Son yıllarda antidepressan ve anksiyolitiklerin yaygın, kontrolsüz ve uzun süreli kullanımları nedeniyle farklı tedavi yaklaşımlarıyla ilgili araştırmalarım beni Homeopati ile tanıştırdı. 2015 yılında Klasik Homeopati Derneği ile başlayan eğitim süreci 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının eğitim ve sertifikalandırmasıyla yetkilendirildi. 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildirilerim;

1.İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Multipl Skleroz; Eş Zamanlı Semptomları Olan Bir Olgu Sunumu. Ekşioğlu S, Kılıçaslan EE, Kesebir S. Bahar Sempozyumu,2011.

2. Anksiyolitik olarak Sarı Kantaron (St.John'sWort) kullanımı sonrası psikotik bozukluk izlenen bir vaka sunumu. Ekşioğlu S, Kılıçaslan EE, Kesebir S. 47. Ulusal psikiyatri kongresi poster bildirimi,2011.

3. Subgroup of AdultAttentionDeficitHyperactivityDisorderWithBipolarDisorderPatients in RemissiontheEffect of DisabilityandQuality of Life. Ekşioğlu S, Koç İ, Kesebir S.EuropeanPsychiatry,2012.

4. SimutaneousVaricellaİnfectionandMania: A case report. Güven S, Ekşioğlu S, Kesebir S. EuropeanPsychiatry,2012

5.Pheniramine Dependence: A casereport. Bilici R, Ekşioğlu S, Tufan E.Bulletin of ClinicalPsychopharmacology 2012; 22.

 

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan veya onaylanan makalelerimiz;

1.Genç Erişkin İki Uçlu Hastalarda Kimlik Duygusu: Karşılaştırmalı Bir çalışma. Kesebir S, Koç İ, Güven S, Ekşioğlu S, Dereboy F. Journal of MoodDisorders 2011;1:103-9.

2.İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri. Dr. Sevgin EKŞİOĞLU, Dr. Hüseyin GÜLEÇ, Dr. Gülnihal ŞİMŞEK, Dr. Ümit BAŞAR SEMİZ (Türk Psikiyatri Dergisi Kabul edilen-Yayınlanmamış makaleler)

 

Çeşitli dergilerde yayın kurulu onayı bekleyen makaleler

1. Sanrı tiplerinin şizofreni spektrumunda tedavi yanıtına etkisi (Makale No: AJP-2013-11-081)

2. Do ictal EEG characteristicspredicttreatmentoutcomes in schizophrenicpatientsundergoingelectroconvulsivetherapy? (Ref.:Ms. No. JCP-D-14-00088).

 

Devam etmekte olan çalışmalar

(Aşağıda başlıkları yer alan çalışmalara; Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan onay alınarak başlanmıştır.)

1. Kronik kaşıntı yakınması bulunan hastaların, başa çıkma tutumları ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.

2. Unipolar depresif bozukluk tanılı hastalarda, somatik belirtilerin bağlanma biçimi ve hastalık algısı ile ilişkisi.

bottom of page