top of page

Depresyon ve Bipolar Bozukluklar

Depresyon ve Bipolar Bozukluklar

Depresyon kelimesi günlük hayatımızda alışılagelmiş şekilde mutsuzluk anlamında kullanılsa da ruh sağlığı uzmanları için duygudurum bozukluğu sınıfında belli belirtiler bütününü karşılayan bir sendrom olarak kabul edilir. 

Depresyon halinin tanımlanmasında bir çok açıklama kullanılsa da dipsiz bir kuyuda olmanın bana göre en çarpıcı betimlemesi lambadan çıkan sihirli cinin dile benden ne dilersen sorusuna cevabınızın 'hiçbir şey' olmasıdır.

Depresyon her ne kadar zorlayıcı yaşam olaylarının bir sonucu olarak reaktif şekilde izlenebilse de tamamen nedensiz şekilde ortaya çıkıp bir anda tüm yaşam motivasyonunuzu alt üst edebilir. 

Depresyon hali mevsimsel özellik gösteren başka kronik hastalıklara eşlik edebilen veya başta kaygı bozuklukları olmak üzere farklı ruhsal bozukluklara eşlik eden şekilde ortaya çıkabilir.

Modern tıp halen depresyon tedavisinde en etkin tedavi yöntemi olarak farmakolojik tedavileri (ilaç tedavileri) işaret etse de belli başlı bazı durumlarda Homeopati gibi tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle uzun ilaç kullanım sürelerinin önüne geçilerek yan etki riski ortadan kaldırılarak etkin biçimde tedavi sağlanabilmektedir.

bottom of page