top of page
Psikoterapiler ve İlaçsız Tedavi Yöntemleri

Ruhsal danışmanlık için başvurabileceğiniz her durum bir hastalığı işaret etmeyebilir.

 

Dolayısıyla herhangi bir yakınmayla  pskiyatristinize başvurmanız durumunda size mutlaka bir ilaç tedavisi başlanması gerekmeyebilir. 

 

Bireysel  psikoterapiler, çift veya aile terapileri, grup psikoterapileri sıklıkla kullanılan ve kişinin içinde bulunduğu durumu doğru analiz etmesine yardımcı, düşünüş biçiminde değişimler yaratmayı amaçlayan farkındalığı temel alan psikoterapi yöntemleri arasındadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler

 

 

Tamamlayıcı tedavi yöntemleri, hastalık belirtilerini baskılamaya yönelik tedavi biçimlerinden farklı olarak vücudun kendini iyileştirebilme özelliğini desteklemeyi hedef alır.

 

Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler arasında dünyada en sık kullanılan yöntem olan Homeopati hastalık semptomlarını yaşam gücünün dengesindeki bozulmanın bir dışa vurumu olarak kabul eder.

 

Avrupa'da eczaneden homeopatik ilaç alabilir ya da homeopati hastanelerinde tedavi olmayı tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra birçok ülkede tıp fakültelerinde uzmanlık olarak okutulmaktadır.

 

Homeopatik ilaçlar bitkiler, hayvanlar, mineraller ve hastalıklı dokular gibi doğal kaynaklardan elde edilir. Belli oranlarda seyreltilerek, etkili olabilecek en düşük dozda kişiye uygulanır.

 

Günümüzde üç binden fazla Homeopatik ilaç bulunmaktadır.

İlaç Tedavileri ve Takipleri

 

 

 

Günümüz modern toplumunun doğal hayata dönüşe eğilim göstermesiyle  yaşamsal ihtiyaçların sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına önem verilmesi ve tüketimde başta olmak üzere bir çok alanda organik ürünlerin tercih edilmeye başlanmasını beraberinde getirdi.

 

Bir yandan 'Bitkisel-doğal olan' a yönelim, diğer yandan eski tip psikotrop ilaçlarla ilgili yaygın olumsuz inanışlar psikiyatride ilaç tedavilerinin uzak durulması gereken yönetmeler olduğu şeklinde yanlış bir algı oluşturmayı sürdürüyor.

Çağımızda bir çok alternatif tedavi yöntemi gündeme gelse de başta psikotik bozukluklar olmak üzere, madde kullanım bozuklukları, organik mental bozukluklar veya tekrarlayıcı yaşamsal risk oluşturan davranışsal bozukluklar gibi bazı hastalık gruplarında farmakolojik ilaç tedavileri uygulamaları ve takipleri gündeme gelmektedir. 

bottom of page